Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 16

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

  • Torsdag den 19. marts kl. 11: Møde i Tilsynet i henhold til grundlovens § 71.
  • Torsdag den 19. marts kl. 12.30: Åbent samråd med justitsministeren om sletning af politichefers e-mailkonti i Tibet-sagen.

NYE LOVFORSLAG

(Sagsbehandlingsfrister for hjemsendte sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside).

(Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.).

(Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.

(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren fortsat mener, at PET fortsat bør have den mulighed at hente oplysninger, der er slettet fra PET’s arkiver, fra Rigspolitiet.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er regeringens opfattelse, at Hitz ut Tahrir arbejder på at undergrave det danske folkestyre.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan oplyse om indskrænkningen i muligheden for forsvarerskift.
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at oplyse antallet af børn, der anbringes uden for hjemmet fra 1980 og frem til i dag fordelt på hhv. Dansk oprindelse, ikke-vestlig og vestlig oprindelse i en tabel.
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan hun vil sikre, at borgerne fremover tydeligt kan se sagsbehandlingsfristerne på kommunernes hjemmeside?
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan redegøre for, om ministeren vurderer, at kommunen ud fra indholdet af de nævnte artikler, agerer efter lovgivningen.
  • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der allerede i skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 er hjemmel til at indhente oplysninger om indtægter fra platformstjenester.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *