Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 15

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange indberetninger SØIK har foretaget til SKAT det seneste år.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra samrådet den 20/3-18 om tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrolmulighed.
 • Skatteministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om at give en status på hvert enkelt initiativ i aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde” offentliggjort den 21. september 2017.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at det er nemmere at skjule skattesnyd uden revision af årsregnskabet.
 • Skatteministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om, hvad skatteministeren konkret gør for at sikre, at SKAT i sin nuværende sagsbehandling ikke overskrider sine kontrolbeføjelser.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at SKAT i en skattesag har ret til at bruge beviser, som SKAT er kommet i besiddelse af fra politiet.
 • Skatteministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at SKAT fortsat kan anvende materiale i en skattesag, som er indsamlet af politiet.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om SKAT fortsat kan anvende materiale som politiet ikke lovligt har kunne indhente.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om SKAT har ret til i en skattesag at anvende materiale som f.eks. uddrag af telefonaflytning, som er modtaget fra politiet.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan ministeren vil sikre sig, at SKAT ikke konkret udøver sagsbehandling i strid med f.eks. retningslinjerne i »Retssikkerhedspakke III.
 • Udenrigsministeren har oversendt retsakter vedrørende EU’s terrorlister.
 • Folketingets Ombudsmand har underrettet retsudvalget og uddannelses- og forskningsministeren om ombudsmandens udtalelse i en sag om aktindsigt i en afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende deponering af radioaktivt affald.
 • Retsudvalgets bilag om en henvendelse af 22/3-18 fra Landsforeningen KRIMs Retshjælp om “Angående lovligheden og hensigtsmæssigheden af cirkulære 9692 af 26/7 2017”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelse af 6/2-18 fra Den Sociale Retshjælps Fond.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår en databehandling m.v. er i kontroløjemed, og hvornår den ikke er
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren ikke har villet give interview om de udskældte elementer i lovforslag nr. 68
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens ændringsforslag til § 23 i lovforslag nr. 68 sikrer, at de omfattede borgere i alle tilfælde skal underrettes forud for en viderebehandling af personoplysninger i kontroløjemed
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om gerningsmanden bag voldtægten i den såkaldte Gullestrup-sag, ville være blevet udvist med de præciseringer, der indgår i lovforslag nr. 156
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om det med ændringerne i lovforslag nr. 156 vil være muligt at udvise personer som Shuaib Khan, der er idømt betinget udvisning
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange yderligere udvisninger der ville have været de seneste år, hvis man havde fuldt de retningslinjer, som fremgår af lovforslag nr. 156
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren forventer, at der vil komme flere advarsler og udvisningsdomme med de nye retningslinjer i lovforslag nr. 156
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange tilfælde der er givet gentagne betingede udvisningsdomme
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken type oplysninger der vil kunne videregives til virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler, hvis det gøres muligt for dem at få adgang til Køretøjsregisteret
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål til lovforslag nr. 144 om, hvilke forskelle der gør sig gældende i forhold til regler om databeskyttelse, politisk kontrol, tilsyn, åbenhed og udveksling af oplysninger m.v., at Center for Cybersikkerhed placeres under Forsvarets Efterretningstjeneste i forhold til, hvis centret blev etableret som en civil myndighed
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan implementeringen af NIS-direktivet harmonerer med databeskyttelsesdirektivet
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, på hvilke områder det har betydning for borgerne, at Center for Cybersikkerhed placeres under Forsvarets Efterretningstjeneste fremfor, at centret etableres som en civil myndighed
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål til lovforslag nr. 144 om ministeren vil tilsende udvalget en skematisk oversigt over samtlige bemyndigelsesbestemmelser i lovforslaget med oplysninger om, hvordan og med hvilket indhold de enkelte bemyndigelser vil blive udmøntet
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål til lovforslag nr. 144 om ministeren vil oplyse, hvilke operatører der i henhold til lovforslaget anses for at være ”operatører af væsentlige tjenester”

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *