Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 15

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

FOLKETINGSSVAR

 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren kan oplyse i hvilke konkrete tilfælde formodningsreglen i offentlighedsloven er taget i anvendelse for at give afslag på aktindsigt, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke steder i den eksisterende lovgivning på sundhedsområdet, der giver adgang til hhv. at administrativt frihedsberøve personer samt at anvende tvang over for administrativt frihedsberøvede personer, til sundhedsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om hvilke konkrete dele af domstolens dynamiske udvikling, som regeringen agter at ændre, henset til, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at der er behov for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om der er konkrete eksempler på domme, hvor domstolen foretager en dynamisk udvikling af menneskeretten, som regeringen agter at fokusere på, henset til, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at der er behov for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om regeringen har til hensigt at forhindre al fremtidig dynamisk udvikling af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, henset til, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at der er behov for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt det er ministerens opfattelse, at den retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som førte til, at hovedpersonen i den såkaldte “Levakovic-sag”, afgjort af Højesteret den 12. maj 2016, kunne blive i Danmark, ligeledes er udtryk for Menneskerettighedsdomstolens ”faste praksis”, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor mange personer der er udrejst til andre krigszoner end Syrien, til beskæftigelsesministeren.

 

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Folketingets ombudsmand udtaler i en sag om aktindsigt i eksporttilladelser til overvågningsteknologi, at Kritisk journalistik kan ikke føre til afslag på aktindsigt.
 • Folketingets ombudsmand sætter i årsberetningen fra 2016 blandt andet fokus på, at ledelsen i offentlige myndigheder også har ytringsfrihed.
 • Justitsministeriet har til Folketingets Retsudvalg oversendt en evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Evalueringen er blevet udarbejdet af lektor i kriminologi ved Københavns universitet Lars Holmberg.
 • Institut for menneskerettigheder skriver i deres status på 2016 at ytrings-og religionsfriheden er under pres.

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *