Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 14

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Tirsdag d. 05.04.2016

Folketinget behandler en række lovforslag kl. 13:

 • behandling af forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser). (Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager). (Af social- og indenrigsministeren). Lovforslaget kan læses her.
 • behandling af forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.). (Af beskæftigelsesministeren). Lovforslaget kan læses her.
 • behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). (Af beskæftigelsesministeren). Lovforslaget kan læses her.

Onsdag d. 06.04.2016

 • Ligestillingsudvalget har kaldt beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen i åbent samråd om forældres ligestilling på arbejdsmarkedet. Information kan findes her.

 

NYE LOVFORSLAG

 • Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om overførsel af overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v. Fremsættelsestalen kan findes her.

NYE BESLUTNINGSFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, regeringens holdning til at tilføje ordet »kønsidentitet« til straffelovens § 266 b.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan redegøre for hvad der ligger til grund for, at Østre Landsret har omstødt afgørelsen om at udvise Gimi Levakovic.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren bad myndighederne iværksætte overvågning af de terrorsigtedes aktiviteter på internettet.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministerens kommentar til retssikkerhedsmæssige konsekvenser for borgerne ved overflytning af myndighedsansvar fra en offentlig myndighed til en selvstændig selvejende institution.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Politiet vil ifølge Folketingets Ombudsmand forbedre dokumentationen ved tvangsudsendelse af udlændinge efter kritik fra ombudsmanden.
 • Folketingets Ombudsmand går ind i sag om Forsvarschefens trussel om fyringer af ansatte i forsvaret, som anvender deres ytringsfrihed.
 • Udenrigsminister Kristian Jensen mødtes i sidste uge med Tunesiens minister for forfatningsinstanser, civilsamfund og menneskerettigheder, Kamel Jendoubi, for at drøfte demokrati og menneskerettigheder i Tunesien.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udtaler kritik af russisk praksis om varetægtsfængsling uden nødvendigt grundlag. I sagen Zherebin v. Russia noterer domstolen, at den allerede i 110 afgørelser har kritiseret lange varetægtsfængslinger. 700 ansøgninger om sager på området mod Rusland afventer behandling af EMD.


ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *