Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 12

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område.

 • Tirsdag d. 20. marts, klokken 9: Møde i Tilsynet i henhold til grundlovens § 71.
 • Tirsdag d. 20. marts, klokken 14:30: Åbent samråd med Justitsministeren om tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrolmulighed.
 • Onsdag d. 21. marts, klokken 13: Åben høring om anbringelser og anbragte børn i plejefamilier.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af sager ved politiet om ulovlig magtanvendelse ved gennemførelse af afgørelser om ændret anbringelsessted for et barn eller en ung.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til Trine Baumbachs artikel ”Om retten til privatliv og Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan lovforslaget (databeskyttelsesloven) og ministerens udtalelser til Folketinget under samrådet den 23/1-18 forholder sig til, hænger sammen med og er i overensstemmelse med Folketingets beretning om datasikkerhed fra 2015 (Beretning af almen art nr. 4 (2014-15, 1. samling)).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan lovforslaget (databeskyttelsesloven) og ministerens udtalelser til Folketinget forholder sig til, hænger sammen med og er i overensstemmelse med, at forordningens artikel 13 og 14 fastslår, at ved videreanvendelse af oplysninger til andre formål end det oprindelige, skal borgeren oplyses forud for den videreanvendte databehandling.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan lovforslaget (databeskyttelsesloven) og ministerens udtalelser til Folketinget forholder sig til, hænger sammen med og er i overensstemmelse med artikel 29-gruppens fastslåede position i forhold til gruppens vejledning fra december 2017.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de retssikkerhedsgarantierne for borgerne, der af Datatilsynet i Libanonsagen blev beskrevet, stadig gælder efter lovforslaget.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det private erhvervsliv skal undtages fra at skabe gennemsigtighed for borgerne i en myndigheds genanvendelse af allerede indsamlet persondata til nye formål.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke signaler lovgivningens foreslåede regler for offentlige myndigheder sender om betydningen af gennemsigtighed og kontrol med data
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for størrelsen på Datatilsynsmyndighedernes budgetter i andre europæiske lande, som Danmark normalt sammenlignes med.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor meget andre europæiske lande, som Danmark normalt sammenlignes med, har hævet eller har planlagt at hæve deres budgetter for deres respektive Datatilsynsmyndigheder.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er tilfredsstillende, at man som værende en del af en bande, som begår professionelt og organiseret tyveri af særlig grov karakter, ikke udvises ubetinget.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om status for implementeringen af den offentlige domsdatabase.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der har været konkurrenceretlige sager vedrørende Karnovs reelle monopol på området for løbende digital juridisk information i forhold til lovkommentarer, domme mv.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *