Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 11

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Tirsdag den 15. marts

Brevik-sagen starter: Breivik har stævnet den norske stat for brud på menneskerettighederne.

Torsdag den. 17. marts

Justitsminister Søren Pind skal i tre samråd

Alle samråd er åbne for alle og finder sted i værelse S-092 på Christiansborg

Fredag den 18. marts

Folketingets Forsvarsudvalg afholder en høring om krigens love med titlen ”Krig og civile tab”. Høringen er åben for alle, og finder sted klokken 9.00-12.00 i vær. 1-133 på Christiansborg.

NYE BESLUTNINGSFORSLAG

  • Skatteudvalget har afgivet betænkning til forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af de åbne skattelister

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor langt regeringen er med arbejdet om at forbyde hadprædikanters adgang til Danmark
  • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan Justitsministeren forklarer, at regeringen er klar til at genindføre sessionslogning ved lov, før der er truffet afgørelse i den aktuelle sag, som udspiller sig om Sverige ved EU-Domstolen vedrørende foreneligheden af en forpligtelse for teleudbydere efter svensk lovgivning til at lagre trafik og beskyttelse af privatlivets fred, der efter Justitsministeriets vurdering i et notat til Folketingets Europaudvalg og Retsudvalget af 24. august 2015 har stor relevans for regeringen selv.
  • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan Justitsministeren forholder sig til, hvordan genindførelsen af den såkaldte sessionslogning af danske borgeres data hænger sammen med regeringens bebudede byrdestop for danske virksomheder
  • Endeligt svar på spørgsmål om oversendelse af dokumenterne: talepapir fra samrådet 4/2-16 om forsikringsselskabernes anvendelse af GPS-sporingsudstyr og Forsikring & Pensions nye branchekodeks som omtalt i Finanstilsynets rapport om undersøgelse af forsikringsselskabernes efterforskning ved pensionsskadesager 2015
  • Endeligt svar på spørgsmål om, Justitsministeren vil bede straffelovsrådet – eller et særligt sagkyndigt udvalg – foretage en undersøgelse af muligheden for, at der sker privatlivskrænkelser i forbindelse med forsikringsselskabers efterforskning ved mistanke om forsikringssvindel, og herunder af behovet for yderligere lovregulering af området.
  • Endeligt svar på spørgsmål om, Justitsministeren vil redegøre for reglerne for politiets brug af GPS-overvågning, herunder hvordan det er reguleret i loven, og hvornår der kræves/ikke kræves retskendelse.
  • Endeligt svar på spørgsmål om, Justitsministeren vil redegøre for reglerne for politiets brug af agenter (i form af falske facebook-profiler eller andet, hvor en betjent udgiver sig for at være en anden med henblik på at indhente oplysning)
  • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at tage retten til at være et trossamfund fra menigheden fra kirkeministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *