Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 11

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.
NYE LOVFORSLAG

Bekendtgørelse nr. 231 af 7. marts 2017 af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf. lovbekendtgørelse nr. 1600 af 19. december 2014, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1881 af 29. december 2015 og lov nr. 1727 af 27. december 2016.

Lovbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

·         Justitsministeren har svaret på spørgsmålene om at kommentere på artiklen ”Konservative: Vi skal have et register mod alle danske fingeraftryk” bragt på DR.dk den 7. december 2014, om ministeren mener det samme som Det Konservative Folkeparti mente i 2014, og om hvad ministeren konkret vil foretage sig for at få oprettet en fuldt dækkende fingeraftryksregister.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmålet om at redegøre for den nuværende praksis i forhold til opbevaring og sletning af fingeraftryk for henholdsvis dømte og sigtede personer.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, om ministeren er enig i, at det relevante tidsforbrug for den berørte borger er den samlede sagsbehandlingstid, fra Erstatningsnævnet modtager en ansøgning om erstatning, til den samlede sag er endeligt afklaret for borgeren – inklusive den tid der anvendes undervejs af alle øvrige involverede myndigheder.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmålene om den generelle sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet er utilfredsstillende og om ministeren kan forstå at borgerne har svært ved at overskue sagsgangen.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, om der ikke er nogen myndighed, der er ansvarlig for helheden for borgeren, for sagens samlede forløb og for den samlede sagsbehandlingstid ift. sager i Erstatningsnævnet.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmålet om formålet med, at borgerne skal igennem et udregningsforløb og en erhvervsafklaring.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmål om det nærmere definerede udredningsforløb eller erhvervsafklaring.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmål, om ministeren vil redegøre for status for de initiativer, der er igangsat med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmål, om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil være i stand til at udtale sig om ansøgerens endelige méngrad og erhvervsevnetab.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, om der er andre muligheder for dokumentation, når det af svaret på REU alm. del – spørgsmål 874 (2015-16) fremgår, at dokumentationen ”kunne” f.eks. udgøres af kommunale akter.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, hvor lang tid det må forventes at tage for Erstatningsnævnet at tage stilling til sagen på ny.
·         Justitsministeren har svaret på spørgsmål om det er rimeligt, at Erstatningsnævnet skal afvente en endelig jobafklaring, før en sag kan afgøres af Erstatningsnævnet, til justitsministeren

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *