Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 10

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Lovudkast fra Justitsministeriet: Udkast til forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger om gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på rets-håndhævelsesområdet.

Der er stillet en række samrådsspørgsmål i forbindelse med L 41 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder
spørgsmål om hvordan ministeren vil sikre, at de indberetningspligtige virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grundig sagsbehandling med underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET og videre fører til tiltale og domsfældelse, hvis der grundlag herfor,
spørgsmål om hvad der er ministerens mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for indberetninger der kommer fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat,
spørgsmål om ministeren er tilfreds med den hidtidige sagsbehandling og sagsbehandlingstid af indberetninger fra de indberetningspligtige virksomheders til SØIKs Hvidvasksekretariat
og spørgsmål om, ministeren er enig i, at de indberetningspligtige virksomheder i sit store arbejde med at undersøge og indberette skal have vished om, at de indberetninger, som de indsender, rent faktisk fører til grundig sagsbehandling der kan føre til underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Sundhedsminister har svaret på spørgsmål om ansatte i sundhedsvæsenet bør bære religiøs hovedbeklædning
  • Udlændinge- og integrationsministeren har svaret på spørgsmål om, hvilke kriterier amerikanerne bruger for at udelukke personer fra en række muslimske lande m.v. og på spørgsmål om ministeren skelner mellem offentlige ansatte og ansatte på det private arbejdsmarkeder, ifbm. regelsæt for religiøse symboler i påklædning m.v. og på spørgsmål om kommentar til oplysningerne i artiklen “Why It Takes Two Years for Syrian Refugees to Enter the U.S.” i New York Times, d. 20/11-15 m.v.
  • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om at tilsende udvalget sit talepapir og præsentationen fra drøftelsen den 26. januar 2017 med udvalget om beretning om sort arbejde og på spørgsmål om, hvor ofte SKAT har bedt om en dommerkendelse for at kunne kontrollere for sort arbejde i private haver siden ikrafttrædelsen af Retssikkerhedspakke 1 og på spørgsmål om at redegøre for, hvor ofte SKAT har anmodet politiet om at foretage en ransagning i private haver for at kontrollere for sort arbejde siden ikrafttrædelsen af Retssikkerhedspakke 1
  • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, hvor mange sager, der er henholdsvis rejst sigtelse, rejst tiltale og sket domfældelse efter bandeparagraffen og på spørgsmål om ministeren vil kommentere på artiklen “Hizb ut-Tahrir tilknytning til Region Hovedstaden blev undersøgt af PET” fra Jyllandsposten den 17. januar 2017 og på spørgsmål om, suverænitetsafgivelsen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har været til folkeafstemning jf. Grundlovens bestemmelser

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Index on Censorship beretter: In the “safe” world of Swedish journalism, death threats are an everyday reality

Article 19 & FN’s højkommissariat for menneskerettigheder i fælles meddeles: Free speech mandates issue Joint Declaration addressing freedom of expression and “fake news”

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *