Jørn Vestergaard indlæg om overvågning

Professor i strafferet ved Kbh. Uni., Jørn Vestergaard, havde forleden en længere indlæg i Politiken, hvori det nye lovudkast om FEs muligheder til at indhente oplysninger om danskere i udlandet kritiseres. Jørns indlæg er (som vanligt) sagligt og interessant og det er svært ikke at dele hans bekymring over ihvertfald dele af det nye lovudkast. En af de ting, som Jørn peger på, er risikoen for, at den hårdt tilkæmpede forudgående domstolsprøvelse i praksis ender med at volde endog særdeles store problemer for domstolene, der måske vil føle sig pressede til at give efterretningstjenesten det, de beder om uden at have en reel mulighed for at foretage en ordentlig prøvelse. Jørns indlæg illustrerer imidlertid også efter min opfattelse ganske godt, at vi fortsat mangler en række pejlepunkter i forhold til at skulle regulere ihvertfald dele af den moderne overvågning. Se her min tidligere blog om dette spørgsmål. FEs indsats retter sig mod personer med dansk tilhørsforhold, der opholder sig i udlandet, og det sidstnævnte forhold gør, at det måske ikke er så oplagt, som Jørns indlæg til dels giver indtryk af, at det er de vanlige principper og regler for overvågning på dansk territorium, der findes i Retsplejeloven, der udgør den bedste rettesnor for, hvordan reguleringen på området bør være.

Udkastet til lovforslaget kan i øvrigt findes her.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *