Civile tab i Yemen – Saudi Arabiens opfattelse af proportionalitet?

Los Angeles Times har en særdeles tankevækkende historie om den igangværende saudisk-ledede (sunni-muslimske) intervention i Yemen. Det ser nemlig ud til, at Saudi Arabien enten ikke er særlig gode til at ramme rigtigt, når de gennemfører luftangreb, eller også har en markant anderledes opfattelse end amerikanerne af, hvor mange civile tab der er acceptable i forhold til at uskadeliggøre et militært mål (‘collateral damage’).

“Pentagon officials … have watched with growing alarm as Saudi airstrikes have hit what the U.N. this week called “dozens of public buildings,” including hospitals, schools, residential areas and mosques. The U.N. said at least 364 civilians have been killed in the campaign.”

Mens den humanitære folkeret forbyder målrettede angreb mod civile og civile mål, accepteres det, at civile og civile genstand til tider risikerer at lide overlast som led i angreb mod militære mål. I de situationer, hvor et angreb på et militært mål må forventes at ville forårsage skade på civile eller civile genstand må angrebet kun gennemføres, hvis de forventede militære fordele ved at gennemføre angrebet overstiger de forventede civile tab (altså en proportionalitetsafvejning, se art. 57 i første tillægsprotokol af 1977 til de fire geneve-konventioner fra 1949).

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

One thought to “Civile tab i Yemen – Saudi Arabiens opfattelse af proportionalitet?”

  1. Jeg savner stadig et dækkende og retvisende udtryk på dansk for Collateral Damage – Hvad anvender I på de akademiske læreranstalter?
    Mvh
    Morten Palmelund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *