Bekymrende at Skat kan kræve persondata udleveret af private firmaer

Er det virksomheders opgave at overvåge og føre kontrol med deres kunder, så myndigheder efterfølgende kan få adgang til de informationer, de har brug for? Og er det private virksomheders ansvar at gøre sig til dommer over, hvilke ytringer som er hadefulde, hvilke informationer borgerne skal have adgang til, eller hvad der skal være tilladt at skrive på de sociale medier?

I de seneste år har vi set en stigende og bekymrende tendens til, at man fra politisk side pålægger private virksomheder en form for privatiseret myndighedsansvar, hvor virksomheder forpligtes til at censurere specifikt indhold, til at forestå f.eks.  overvågnings- og kontrolopgaver eller til at udlevere persondata om deres kunder og klienter. Netop det er aktuelt i forbindelse med et nyt lovforslag, som har været sendt i høring, om ændringer af skattekontrolloven, skriver skatteadvokat i Justitia, Mette Juul, i et indlæg i weekendens Børsen.

Læs indlægget her

Mette Juul

Retssikkerhed på skatteområdet Mette er skatteadvokat i Justitia og beskæftiger sig primært med retssikkerhedsmæssige aspekter af skatteretten. Hun er cand.jur. og advokat og har tillige en mastergrad i skatteret. Hun har en baggrund i revisionsbranchen, hvor hun har været partner og leder af afdelinger med speciale i moms og afgifter. Mette har endvidere arbejdet som advokat i Plesner, hvor hun var beskæftiget med retssager og klagesager inden for skatteområdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *