Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 41

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

Høringer

NYE LOVFORSLAG

Lov- og beslutningsforslag

Beskæftigelsesministeriet

 • L 18 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer).

Erhvervsudvalget

 • L 10 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Ophævelse af forbud mod teknisk bistand og indførelse af straffebestemmelse for ny kontrol med cyberovervågningsprodukter).

Retsudvalget

 • L 14 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet).

Udlændinge- og Integrationsudvalget

 • L 43 (som fremsat): Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der kan aflæses en effekt i antallet af voldtægtsdomme, siden den såkaldte ’samtykkelov’ trådte i kraft.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke strafferetlige områder denne praksis gælder indenfor, samt hvilken effekt en udvidelse af en strafferammer har, hvis der fra anklagemyndighedens side ikke skeles til strafferammen, men udelukkende praksis og tidligere domme (henviser til tidligere svar)

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Beskæftigelsesministeriet

 • L 18 Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love.

Justitsministeriet

Ligestillingsudvalget

 • LIU, Alm.del – Bilag 1: Ministeren for ligestilling – lovprogram 2021-22.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 1: Uddrag af regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-22.
 • REU, Alm.del – Bilag 4: Henvendelse af 7. oktober 2021 fra Institut for Menneskerettigheder om kopi af brev til udenrigsministeren om de retlige aspekter for børn i lejre i det nordøstlige Syrien

Skatteudvalget

 • SAU, Alm.del – Bilag 2: Regeringens lovprogram 2021/22.

Social- og Indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – Bilag 2: Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021- 22 på Social- og Ældreudvalgets område.

Social- og Ældreudvalget

 • Henvendelse af 18/3-21 fra Jesper Rasmussen, Jyllinge, om støtte til invalidebil efter serviceloven (om uens behandling og uens sagsbehandlingstider).
 • SOU, Alm.del – Bilag 10: Orientering om tre kommuners ventetider til plejebolig.
 • Henvendelse af 2/10-21 fra Lena Michelsen om forslag til at Ankestyrelsens talportal, også indeholder tal på ansøgninger om og afslag på hjælp efter serviceloven (vedr. forbedring af retssikkerheden på det sociale område).

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Transport- og boligministeriet

Anklagemyndighedens vidensbase:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

EU-domstolen

Domstol

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *