Kurdiske symboler på amerikanske soldaters skuldre

I løbet af sidste uge har en særdeles interessant historie fyldt en del i den internationale presse (dog uden at nå til den danske, så vidt jeg har kunnet se). Historien er sådan set ikke så juridisk interessant i sig selv, men den føder ind i en række diskussioner som har spillet en stor rolle i flere tidligere debatter. Derfor dette lille overblik over sagen.

Historien handler om, at amerikanske specialoperationsstyrker er blevet fotograferet tæt på de ISIL-kontrollerede områder i Syrien, mens de arbejdede med deres kurdiske allierede. De ser således ud til at tage aktiv del i den kurdiske/allierede offensiv mod ISIL, som blev skudt i gang for en uges tid siden, og som gerne – i sidste ende – skulle ende med Raqqa’s fald. Det er dog ikke så meget de amerikanske styrkers tilstedeværelse i operationen som har skabt debat, eller det faktum, at de arbejder så tæt på frontlinjen som de øjensynlig gør. Kilden til den ophedede debat har i stedet været soldaternes påklædning. I en billedserie taget af en Agence France Presse fotograf kan man nemlig tydeligt se, at de amerikanske soldater bærer mærker med YPG-logoet på skulderen. Se billedserien her.

Der er tale om et lille velcro mærke med en rød stjerne på gul baggrund, hvor bogstaverne YPG står skrevet i grøn. YPG står for ’Yekîneyên Parastina Gel’, hvilket er kurdisk for ‘Folkets Beskyttelseshær’. YPG er en kurdisk milits som opererer i Syrien, og som udgør en central partner og allieret for bl.a. Danmark og USA i kampen mod ISIL. I Tyrkiet derimod anses YPG for at være en af landets hoved fjender, fordi de grundlæggende anses for at være en syrisk udgave af den tyrkisk-kurdiske gruppe, PKK – Det Kurdiske Arbejderparti. PKK står – i modsætning til YPG – på flere internationale terrorlister, men det er helt åbenbart at der er tætte relationer imellem grupperne.

Den tyrkiske reaktion på billederne har derfor også været særdeles voldsom. Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlut Cavusoglu, sagde, efter at have set billederne, at denne praksis var uacceptabel, og at amerikanerne med deres brug af YPG-mærket reelt havde klædt sig i symbolerne for en terrororganisation.

Det amerikanske svar var i starten, at der blot var tale om en almindelig praksis for specialoperationsstyrkerne, som rutinemæssigt udveksler mærker med allierede på sådanne missioner – dels for at knytte bånd med de allierede styrker, og dels for at beskytte soldaterne ved at lade dem blende ind i den lokale gruppe de arbejder med. Efter kort tid valgte man dog at give ordre om, at soldaterne skulle fjerne de kurdiske mærker. Det amerikanske miltærs talsmand i Baghdad, Steve Warren, fortalte således, at brugen af disse mærker havde været ”unauthorized”, at det havde været ”inappropriate” at tage dem i brug, og at ”corrective action” var blevet taget for at sætte en stopper for det.

Soldaters påklædning til debat

Det er interessant at dvæle lidt ved nogle af de retlige elementer der tidligere har været på spil i tilfælde hvor soldater enten har arbejdet i ’ikke-standard’ uniformer, eller hvor de nationale skuldermærker har spillet en retlig rolle. På trods af, at der ikke er nogle åbenlyse juridiske problemer ved den amerikanske brug af YPG-mærkerne, har netop den slags fremgangsmåder tidligere ledt til kritik.

Klædt ud som Den Nordlige Alliance

På billederne offentliggjort i sidste uge sidder de amerikanske soldater ikke i deres velkendte fulde uniformer, og de kører ikke i deres velkendte armerede humvees. De er i stedet iklædt en blanding af forskellig uniformering – nogle gange over civilt tøj – og de opererer fra ladet af en Toyota Hilux. Det er et relativt almindeligt syn når det gælder ikke-statslige militser, men det er ikke lige hvad man normalt forbinder med statsligt militært udstyr. Tilgangen minder dog en hel del om de amerikanske specialoperationsstyrkers fremgangsmåde bl.a. i starten af krigen i Afghanistan, hvor de opererede side om side med krigerne fra Den Nordlige Alliance. Dengang var soldaterne klædt i lokalt tøj som svarede til Alliancens krigeres påklædning. Kritikken dengang gik derfor på, at de dermed ikke havde adskilt sig tilstrækkeligt fra civilbefolkningen (hvilket der dog kan sættes spørgsmålstegn ved) da man jo i internationale væbnede konflikter har en pligt til at adskille sig fra civilbefolkningen, hvis man ønsker at opnå kombattantstatus. I den nuværende konflikt er der dog ikke tale om en international væbnet konflikt, og derfor spiller reglerne om kombattant-status og adskillelse heller ikke ind. Det har dog ikke afholdt enkelte kritikere fra at påpege juraens grænser i denne sammenhæng også.

Dannebrog på skulderen

I Danmark har brugen af de små mærker på skulderen også spillet en væsentlig rolle i retlige debatter, hovedsageligt i forbindelse med den tilbagevendende debat om krigsfanger. I DR dokumentaren ’Den Hemmelige Krig’ blev det bl.a. brugt som en del af ’bevisførelsen’ for, at danske soldater kontinuerligt havde udleveret fanger til amerikanerne i Irak, at de var blevet spottet med deres dannebrog-mærke på skulderen. På samme måde var det også dannebrog-flaget på ærmet som – ifølge vidneudsagn – betød at lokale irakere involveret i den såkaldte ’Green Desert’ operation blev klar over, at det var danske soldater som de havde mødt den dag. Denne opmærksomhed blev central for, at sagen senere kom frem til den danske offentlighed og nu er under behandling ved højesteret. Det er derfor ikke helt ligegyldigt om soldaterne har deres nationale mærker på skulderen når de opererer, eller ej – eller om de bærer mærker fra andre lande eller grupper. Det skal dog understreges, at det ikke er ulovligt at undlade dette mærke, eller at bruge mærker fra allierede styrker, så længe man ellers lovligt adskiller sig fra civile på relevante tidspunkter, og ikke forsøger at give indtryk af, at have en anden retlig status i konflikten end hvad der reelt er tilfældet.

Terror og PKK

Et sidste interessant element i debatten om amerikanernes brug af YPG-mærkerne er YPG’s forbindelse til PKK og de danske regler om terrorstøtte. I Danmark viste en sag fra 2014, at PKK anses for at være en terrororganisation efter dansk ret, og at støtte til PKK derfor er ulovligt efter den danske straffelov. De anklagede i den konkrete sag blev godt nok frikendt – på grund af bevis problemer – men sagen fik bl.a. Enhedslisten til at påpege problematikken omkring, at samarbejde med PKK anses for terror, mens samarbejde med YPG udføres fra statslig hånd. I denne sammenhæng er det derfor særdeles interessant at vores tætte allierede – USA – har valgt at operere med YPG’s symboler på deres uniformer – hvilket alt andet lige må tolkes som en ret direkte støtte til, eller identifikation med, de kurdiske styrker. Det må derfor siges, at vi befinder os i en særdeles mærkværdig situation, hvor vi skal balancere utrolig nøje i den politiske håndtering omkring, hvor tæt vi arbejder med – og identificerer os med YPG – og hvordan vi håndterer deres tilknytning til PKK og konflikten i Tyrkiet.

Skal soldater afløse politiet i bevogtningsopgaver?

Gæsteblog

Pedro r uddannet sprogofficer og folkeretsjurist. Han har blandt andet været researcher og medforfatter på den danske militærmanual om folkeret i internationale operationer og er stifter af rådgivningsvirksomheden Publique.
Pedro er uddannet sprogofficer og folkeretsjurist. Han har blandt andet været researcher og medforfatter på den danske militærmanual om folkeret i internationale operationer og er stifter af rådgivningsvirksomheden Publique.

Soldater kan helt lovligt være mål for angreb. Også når de er i Danmark. Det kan derfor være uhensigtsmæssigt at placere dem på lokaliteter, man netop vil forskåne. Danske soldater repræsenterer tilmed vores skarpeste middel i kampen mod terror – de er i krig mod ISIL i Irak og Syrien. At sætte soldater til at bevogte terrormål, kan helt utilsigtet blive en måde symbolsk at gøre de lokaliteter, vi netop ønsker at beskytte, til en del af kampen. Det er også at give terrorister muligheden for flere gevinster på samme mål.

Politiet har nyligt fået tilført flere ressourcer, men arbejdsbyrden er for voldsom. Politiet melder nu om mangel på ressourcer til at dække bevogtningsopgaver i relation til potentielle terrormål. Politikerne står i kø for at diskutere pros and cons ved at lade soldater overtage opgaven. For overvåges, det skal der.

Forslaget om at lade soldater overtage opgaven er ikke helt ude i skoven. Også selvom de er soldater. Og også selvom der er tale om en politimæssig fredstidsopgave.

Men måske er forslaget ikke så gennemtænkt.

Udover at det burde stå klart for enhver, at nutidens soldater hverken går og keder sig eller arbejder gratis, og at der derfor også åbner sig en ressourceudfordring for forsvaret, så kan det være folkeretligt uskønt at overdrage opgaven til militæret.

Danmark er i krig. Det er vi jævnligt. I øjeblikket er vi bl.a. del af en koalition, der bekæmper ISIL i Irak og nu også i Syrien. Det medfører som udgangspunkt, at soldater er levende – og helt lovlige – mål for fjendtlige angreb. Dette er også tilfældet på dansk jord, når Danmark deltager i en international væbnet konflikt, og nogle eksperter vil argumentere for, at det også kan være tilfældet, når Danmark blot bistår et andet lands regering i en intern væbnet konflikt.

Når danske soldater befinder sig i eller ved et ellers beskyttet objekt, bringer de objektets beskyttelse i fare. Enten fordi det risikerer at blive et militært mål i sig selv, eller slet og ret fordi angreb rettet mod soldater folkeretligt kan legitimere såkaldt kollateral skade på omkringværende civile og civile objekter.

Der er i udgangspunktet intet ulovligt i at lade militært personel løse opgaven – men juridisk og praktisk bringer man det beskyttede objekt i fare.

Man skal heller ikke se et problem i alt. Men i det omfang soldaters bevogtning ikke direkte gør bevogtede objekter til lovlige mål, så er det i hvert fald i strid med hele det tankesæt og de beskyttelseshensyn, der ligger bag folkeretten til netop civilbefolkningen, sådan at blande det militære og det civile.

Det er vigtigt at understrege, at bevogtning af en synagoge ikke er krigsførelse, og det er bekæmpelse af terror i Danmark heller ikke. Men Danmark er i krig i udlandet, og dér bruger vi vores soldater. Til at bekæmpe en fjende, der er idealistisk beslægtet med den, som vi herhjemme bekæmper med fredelige midler.

Man kan hurtigt lade sig fange af en ofte følelsesladet diskussion om, hvorvidt terrorister er lovlige kombattanter eller kriminelle. Retligt vil de i langt de fleste tilfælde være kriminelle, og det gælder i særdeleshed for ISIL’s krigere og for terrorister på dansk jord. Det skyldes, at terroristerne og ISIL’s krigere ikke lever op til folkerettens kriterier for opnå såkaldt kombattantstatus.

I denne sammenhæng er det dog ret så ligegyldigt. Og terrorister respekterer alligevel ikke folkeretten. De kender den knap nok. Så hvorfor er det så vigtigt for os?

Fordi krigens love og menneskerettigheder er så almengyldige og elementære, at vi ikke skal undlade at respektere dem, blot fordi andre gør det. Det har noget med jura at gøre, men også med integritet.

Det er også vigtigt, fordi folkeretten bygger på en logik, der er til at tage og føle på. Hvor meget vi end føler os frastødt af terror, så deler terroristerne grundlæggende samme logik:

At trække soldaterne ind i freden kan være en måde at trække det bevogtede ind i krigen.

Også terroristerne vil se soldater omkring et civilt objekt som en bekræftelse på, at disse civile mål er en del af fjenden. Vi kan selvfølgelig være ligeglade med, hvad terrorister går og synes. Men vi kan næppe være ligeglade, hvis det gør objektet mere attraktivt som terrormål. Både logisk og praktisk: man giver terroristen et civilt og et militært mål på en og samme tid.

Soldater kan rent praktisk sagtens klare opgaven professionelt og skånsomt med den rette uddannelse og med det rette materiel. Det ser vi også i udlandet. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Politisk vil nogle mennesker måske endda se terrorister som så farlige og som egentlige fjender, som netop skal bekæmpes militært. Men dette er næppe nødvendigt herhjemme i Danmark og, som beskrevet, heller ikke uproblematisk. Vi må samtidig som samfund spørge os selv, om vi virkelig ønsker militær på gaderne, når det ikke er strengt nødvendigt, men blot fordi det skulle være billigere. Sidst vi havde det, er ikke en tid, vi ønsker tilbage.

I krig oplever man desværre også ofte, at civile og civile objekter gøres til genstand for ulovlige angreb. Her kan det også blive en militær opgave at yde beskyttelse.

Folkeretten har dog taget højde for dette problem med regler for civilforsvar: Civilforsvarspersonel kan bevæbnes med lette våben og er netop skabt til at yde beskyttelse til civile og civile objekter. Herhjemme varetages civilforsvarets opgaver af Beredskabsstyrelsen.

Bevogtning af potentielle terrormål i fredstid er uden tvivl en politiopgave. Når politiet kommer til kort, er det nærliggende at se sig om i enten den private sektor eller hos andre myndigheder. Beredskabsstyrelsen råder ikke over det samme overvældende personelressourcer som forsvaret, men kan tilføres dem, og opgaven synes under alle omstændigheder mere nærliggende her, som alternativ til politiet, end hos vores militære forsvar.