Boganmeldelse: Charlie Savage om national sikkerhed, jura og magtbalancen i USA

Charlie Savage. Power Wars: Inside Obama’s Post-9/11 Presidency (Little, Brown and Company, 2015)

Charlie Savage er New York Times’ Pulitzer-prisvindende “national security and legal reporter”, og en af de personer i USA, der har fingeren mest på pulsen, når det kommer til spørgsmål om national sikkerhedspolitik- og lovgivning. Som journalist og forfatter har Savage fulgt området tæt i post-9/11 årene, og med sit særdeles veludbyggede kildenetværk i Washington D.C. og omegn, er han altid garant for spændende og velinformerede historier, som læses bredt, ofte også af de centrale aktører i amerikansk politik, som Savage skriver om.

Gennem mere end et årti har Savage været den primære pennefører på historien om, hvordan George W. Bush og Barack Obama – og nu også Donald Trump – har håndteret centrale nationale sikkerhedsspørgsmål, og hvordan magtbalancen mellem Det Hvide Hus, Kongressen og de amerikanske domstole har forrykket sig siden angrebene den 11. september 2001. Med bogen ”Power Wars” følger Savage op på sin tidligere bog, der fortæller historien om, hvordan Bush-administrationen udviklede det, som Savage kalder ”The Imperial Presidency”. Altså – kort og godt – hvordan Bush-administrationen, særligt på sikkerhedsområdet, fik centraliseret magten omkring præsidenten og Det Hvide Hus. I ”Power Wars” fortæller Savage historien om, hvordan Obama og hans nærmeste rådgivere håndterede at overtage roret efter Bush – i lyset af de mange kontroversielle politikker, som man arvede bl.a. på sikkerhedsområdet.

I bogen gennemgår Savage i rig detalje, hvordan en lang række sikkerhedspolitiske spørgsmål blev håndteret af Obama-administrationen. Det gælder spørgsmål som, hvordan man skulle håndtere de fanger, der sad tilbage på Guantanamo-basen i Cuba, hvad man skulle stille op med det overvågnings- og dataindsamlings set-up, som var blevet udviklet i Bush-årene, og hvordan man skulle forholde sig til det droneprogram, som var etableret under Bush.

Udover at håndtere disse ”arvede” politikker, skulle den nye administration også finde ud af, hvilket ben den ville stå på – såvel politisk som juridisk – når der skulle tages stilling til nye udfordringer. Det gjaldt spørgsmål som, om man skulle slå til eller ej mod Osama Bin Ladens skjulested i Pakistan, om man skulle gå i aktion mod Gaddafi-regimet i Libyen, og om man skulle bruge væbnet magt mod Islamisk Stat i Syrien og Irak. Det er de interne debatter, som blev ført blandt Obama-administrationens topjurister og politiske rådgivere, som Savage gør sine læsere klogere på i ”Power Wars” – og det er netop de interne sværdslag, som gør bogen til et særdeles interessant bekendtskab.

Igennem bogen gør Savage sig tanker om stort og småt i de mange forløb han beskriver, men hans centrale tese kan koges ned til to tæt forbundne hovedpointer: For det første var Obama ”the most lawyerly of American presidents” og hans administration var en yderst ”lawyerly administration”. Det betød, at præsidenten og hans rådgivere ofte havde fokus på at fikse retlige problemstillinger og problematiske processer, frem for nødvendigvis at ændre drastisk på den politik, som man havde arvet fra Bush. Og den pointe fører Savage videre til hans anden primære observation:

Da Obama blev valgt, blev han det bl.a. på et løfte om at gøre op med Bush-administrationens tilgang til national sikkerhed – og i særdeleshed dennes konstitutionelle enegang. Obama ville lukke Guantanamo, stoppe tortur, gøre op med Bushs overvågningsprogram mv. Problemet var bare, at Obamas kritik af Bush ofte gik på to ben: nogle gange handlede hans kritik om moral og frihedsidealer, mens den andre gange handlede om retlige betænkeligheder. For at imødegå førstnævnte måtte man droppe den førte politik (bl.a. Guantanamo og tortur) – og disse initiativer blev fejret af mange af Obamas støtter, selv om det bl.a. aldrig helt lykkedes at lukke Guantanamo. Men for at imødegå sidstnævnte (særligt overvågning – men også droner) kunne man ofte fastholde den førte politik og blot fikse det bagvedliggende retlige set-up. Og sådanne løsninger var Obamas støtter sjældent tilfredse med. Dermed fik Obama ofte skubbet sin sikkerhedspolitiske base fra sig, samtidig med at hans sikkerhedspolitiske modstandere forblev utilfredse. Det er denne dobbelthed, som Savage mener, definerer Obamas nationale sikkerhedspolitik. Han ændrede mange af Bush-æraens politikker, men beholdt næsten lige så mange – dog med et helt andet øje for, at det retlige og processuelle set-up skulle være i orden.

Med ”Power Wars” har Savage begået den mest gennemgribende fortælling om Obama-administrationens (retlige) nationale sikkerhedspolitik til dato – og den vil næppe blive overgået. Bogen fylder 771 sider (i Kindle-version), og den er smækfyldt med interessante historier, anekdoter og insider-perspektiver. Bogen er både engagerende, informativ og velskrevet – men. Og der er et væsentligt men. På trods af Savages unikke indblik og evne til at skrive levende, lider bogen under sin egen vægt. Savage har ønsket at skrive H-I-S-T-O-R-I-E-N om Obama-administrationens tilgang til national sikkerhedspolitik- og lovgivning, men han har glemt at agere redaktør for sine læsere, og fortælle hvad der er virkelig vigtigt, og hvad der er knapt så vigtigt. Der er simpelthen for meget materiale med i bogen, og det er ofte uklart, om vi er inde i noget helt centralt, eller i et mindre kuriosum eller perspektiv, der mest er med for fuldstændighedens skyld. Og det er trættende, når man skal igennem 771 sider.

Efter at have læst bogen, står jeg også som læser tilbage med et vigtigt spørgsmål, som Savage egentlig hverken stiller eller besvarer, men som hans bog lægger klart op til det: var juristerne i Obama-administrationen centrale spillere, som påvirkede den førte politik i en mere holdbar retlig retning, eller var de blot til for – så elegant som muligt – at bøje juraen i den retning som Obama og hans politiske rådgivere ønskede? Savage besvarer som sagt ikke spørgsmålet direkte i sin bog (selv om han i en podcast har forklaret, at han mener, at juristerne faktisk havde en stor betydning for den førte politik). Han peger dog i sin bog på en række processer, der tyder på, at Obama og hans jurister ofte tog juraen meget alvorligt og arbejdede hårdt for, at få den førte politik til at flugte med det retlige grundlag (eller alternativt – at ændre det retlige grundlag), men man var heller ikke blege for at være endog særdeles kreative, når det blev for besværligt at føre den politik, som man ønskede, med udgangspunkt i en loyal fortolkning af lovgivningen. Så svaret må rimeligvis være: både-og.

Alt i alt er Savages bog særdeles velskrevet, velresearchet og udgør sandsynligvis den bedste gennemgang af emnet, som man kommer til at opleve. Derfor er bogen også vældig interessant – men mest for den allerede vældigt interesserede læser. Har man derfor en stor interesse for national sikkerhedspolitik- og lovgivning, for amerikansk politik og historie, eller for de interne dynamikker i den amerikanske centraladministration, er bogen noget nær et must. For alle andre er den dog nok for lang, for detaljeret og for indforstået til rigtig at være læseværdig.

Dansk statsborger dræbt af USA ved målrettet angreb i Syrien

Forskellige medier rapporterede henover julen og nytåret, at en dansk statsborger er blevet dræbt af et amerikansk missil affyret fra en drone ved et målrettet angreb i Syrien. Danskeren skulle efter sigende have været et betroet medlem af Islamisk Stat.

Angrebet på den danske statsborger rejser selvfølgelig det spørgsmål, om det var foreneligt med den humanitære folkeret/ krigens regler. Det korte svar på spørgsmålet er, at det afhænger af de aktiviteter og/ eller den funktion, som den danske statsborger foretog/ varetog for Islamisk Stat.

Den væbnede konflikt i Syrien mellem Islamisk Stat og USA (og resten af den internationale koalition) må anses for at være en ikke-international væbnet konflikt (’NIAC’). Det forhold, at konflikten udkæmpes i Syrien – og ikke i USA eller på territoriet af en stat (såsom Irak), der har samtykket til amerikanernes militære tilstedeværelse – gør efter min opfattelse ikke konflikten til en ’international’ væbnet konflikt. Det ville kun være tilfældet i det omfang, at magtanvendelsen kan siges at involvere de væbnede styrker i to eller flere stater eller der skulle blive tale om en besættelsessituation.

Det afgørende i forhold til vurderingen af, om et medlem af en ikke-statslig aktør må gøres til genstand for dødelig magt i en ikke-international væbnet konflikt er ikke personens nationalitet men derimod dennes handlinger – konkret om personen tog ’aktivt del i kamphandlinger’ på det tidspunkt, hvor den dødelige magtanvendelse fandt sted.

Der er derfor heller ikke noget i krigens regler til hinder for, at en dansk statsborger angribes af en dansk koalitionspartner eller sågar af danske styrker, hvis personen tager aktivt del i kamphandlingerne på vegne af fjenden i en væbnet konflikt.

Den opmærksomme bloglæser vil måske kunne huske, at det for et par år siden var genstand for stor debat i USA, at en amerikansk statsborger – Anwar ak-Awlaki – blev slået ihjel af en amerikansk drone under et dødeligt angreb i Yemen. Den juridiske debat om angrebet på Awlaki handlede imidlertid ikke så meget om, hvorvidt det var foreneligt med folkeretten men derimod med den amerikanske forfatning at slå en amerikansk statsborger ihjel uden processuelle garantier.

I forhold folkeretten og en persons konkrete handlinger er det efterhånden fast antaget, at personer med en lavt rangerende status i den ikke-statslige aktør, der er part i en ikke-international væbnede konflikt, der alene foretager sig fjendtlige handlinger med sporadiske intervaller, alene anses for at tage direkte del i kamphandlingerne i det tidsrum, hvor denne foretager sig en fjendtlig handling. Højtstående medlemmer af den væbnede gren af den private aktør og andre personer, der på mere permanent basis foretager sig fjendtlige handlinger anses derimod for at have en ’continous combat function’, hvorefter de kan angribes også uden for det tidsrum, hvor de foretager sig noget fjendtlig.

Vurderingen af, om den danske statsborger, der blev dræbt i Syrien, lovligt kunne gøres til genstand for dødelig magt afhænger altså i praksis af, hvilken rolle/ funktion han havde i Islamisk Stat. Hvis han havde en ’continous combat function’ kunne han angribes på ethvert tidspunkt af døgnet men hvis han alene foretog sig fjendtlige handler en gang imellem kunne han kun angribes på et tidspunkt, hvor han foretog sig noget fjendtligt. Og det siger selvfølgelig sig selv, at han slet ikke kunne angribes, hvis karakteren af hans handlinger slet ikke kunne sidestilles med direkte deltagelse i kamphandlinger.

Jeg er ikke bekendt med, hvilken rolle den danske statsborger mere præcist spillede i Islamisk Stat eller hvad han foretog sig på det tidspunkt, hvor han blev angrebet, og jeg tør derfor heller ikke vove et bud på, om det var foreneligt med krigens regler at angribe ham.

Sikkert er det imidlertid, at hans danske nationalitet ikke fungerede som et skjold mod et direkte angreb fra amerikanerne.

The Drone Papers – en storm i et glas vand…

Whistleblower-sitet The Intercept offentliggjorde fornylig en række klassificerede oplysninger fra det amerikanske militær om det amerikanske droneprogram (se link til hjemmesiden her). Ifølge folkene bag sitet (der er tale om de gamle ‘kendinge’ fra Edward Snowden-affæren: Glenn Greenwald, Laura Poitras plus Jeremy Schahill der er forfatter til en temmelig overgearet og efter min mening alt for hypet bog med titlen “Dirty Wars” fra 2013) skulle lækket og de såkaldte ‘Drone Papers’ give et unikt og hidtil ukendt indblik i dele af det amerikanske droneprogram.

Der er imidlertid alene tale om fire dokumenter, der består af en række power points, hvoraf en del henviser til hinanden. Og selvom indholdet af dokumenter den seneste tid er blevet blæst op i medierne er det svært at se, hvor meget nyt, de konkret bidrager med i forhold til oplysninger, der allerede var almindeligt kendt tidligere.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at dokumenterne ikke berører de amerikanske droneangreb i Pakistan, der har været blandt de mest kontroversielle i det amerikanske ‘targeted killing’ program. Dokumenterne berører først og fremmest angreb i Afghanistan, Irak, Yemen og Somalia. Samtlige angreb har herved det tilfælles, at de udøves i stater, der har givet deres samtykke til den amerikanske militære tilstedeværelse. Det er af stor folkeretlig betydning, da samtykke som berørt flere gange her på bloggen er en ansvarsfrihedsgrund, der fritager den magtanvendende stat – her USA – for det folkeretlige ansvar, der i henhold til magtforbudsreglen i FN Pagtens art. 2 (4) ellers ville være forbundet med at bruge magt i de pågældende stater. I forhold til de folkeretlige regler, der regulerer, hvor stater må anvende væbnet magt – jus ad bellum – er The Drone Papers derfor også ukontroversielle.

Dokumenterne giver herudover anledning til en række generelle betragtninger om drone-programmet.

For det første illustrerer dokumenterne, at det er en myte, at drone-piloterne (ihvertfald i forhold til de stater, der berøres i dokumenterne) skulle være specielt ‘trigger-happy’, som kritikere ellers undertiden påstår. Dokumenterne beskriver derimod, at det i gennemsnit tager 58 dage fra en anmodning om at gennemføre et angreb er afgivet til der gives grønt lys, og man er som læser efterladt med det indtryk, at de operative folk faktisk er en smule frustrerende over det, de opfatter som en unødig langsommelig proces. Forestillingen om, at dronekrig skulle være forbundet med en såkaldt ‘playstation mentalitet’, der får dronepiloterne til at affyre deres missiler på må og få bekræftes i hvertfald ikke i de lækkede dokumenter. Ja, hvis the Drone Papers gør os klogere på den konkrete beslutningsproces – det som folkene bag sitet med vanlig sans for drama kalder ‘the kill chain’ – så er det, at processen faktisk forekommer langt mere langsommelig og grundig end de fleste nok havde forestillet sig.

I forlængelse af det foregående punkt er det for andet værd at notere sig, at dokumenterne viser, at præsident Obama talte sandt, da han erklærede, at han selv ville inddrages i beslutningerne og ‘signe off” på de konkrete angreb. Det ser ud til at holde stik. Ihvertfald i forhold til de angreb, der gennemføres i steder som Yemen og Somalia, der er de mest kontroversielle, fordi de gennemføres langt fra en såkaldt ‘hot battlefield’. Og dette må alt andet lige være betryggende for dem, der er kritiske over for amerikanernes dronekrig.

For det tredje viser dokumenterne, at amerikanerne har store vanskeligheder med at skaffe de fornødne efterretninger om, hvad der foregår op langjorden og blandt de pågældende terror-celler. USA anvender en masse former for efterretninger, men det er ret oplagt, at de har store udfordringer på dette punkt. Det er jo nok ikke så mærkeligt. At dokumenterne illustrerer, at amerikanere blandt andet anvender en masse former elektroniske efterretninger og metadata i bestræbelserne på at identificere og uskadeliggøre de mistænkte terrorister er ikke nogen nyhed. Det har amerikanske medier rapporteret om i flere år, se bl.a. her og om NSA’s bidrag til programmet her.

Den fjerde ting, som jeg bed mærke i var naturligvis oplysningerne om, at amerikanerne langt fra altid kender identiteten på de personer, der gøres til genstand for angreb. Der gøres bl.a. en del ud af en særlig kampagne – Operation Haybraker i Afghanistan – der i følge dokumenterne kostede langt flere mennesker livet end dem, der var udset som mål for de amerikanske missiler. Det er dog ikke noget nyt, at amerikanerne gennemfører angreb på personer, som de ikke kender identiteten på, og det er selvfølgelig først og fremmest her, at droneangrebene begynder at blive kontroversielle. Det er langt fra sikkert, at alle de dræbte personer, som amerikanerne ikke kender identiteten på er uskyldige civile, og det giver sikkert ofte god mening at antage, at personer der ihvertfald på visse tidspunkter omgiver sig med kendte militante personer også selv spiller en eller anden operativ rolle og derfor kan være lovlige militære mål. Uden kendskab til de enkelte angreb er det dog umuligt for os udenforstående at udtale os særligt kompetent om det. Det hører med til historien, at USA indtil fornylig ihvertfald (jeg er ikke helt klar over, om de fortsat gør) gennemførte såkaldte ‘signature strikes’, der er kendetegnede ved at være angreb på ukendte personer, der alene er baseret på oplysninger om personens færden, kontakter og øvrige karakteristika. Signature strikes er ikke underligt blevet kritiseret for at være forbundet med en al for stor risiko for fejl. Og det er ret oplagt, at risikoen for fejl øges, jo længere dronerne bevæger sig væk fra den fysiske slagmark.

Og så er vi fremme ved den femte og sidste betragtning, som dokumenterne giver anledning til. Men det er jo heller ikke nogen nyhed. Det mest kontroversielle ved det amerikanske droneprogram er efter min mening netop det forhold, at en stor del af angrebene gennemføres på personer, der opholder sig langt fra en aktuel/ fysisk slagmark. Spørgsmålet er, om USA har ret i, at de kan være berettigede til at gennemføre målrettede dødelige angreb i henhold til krigens regler på personer, der befinder sig langt fra slagmarken i stater, som USA ikke er involveret i en væbnet konflikt med. Hvor langt kan slagmarken udstrækkes? Tager en kombattant ‘slagmarken med sig’, når han tager ophold i en anden stat? Og kan krigens regler udstrækkes til at finde anvendelse/ hjemle brug af magt på sådanne personer? Disse komplekse og interessante (folkeretlige) spørgsmål henstår efter min mening fortsat ret uklare.